Struktur Organisasi Prodi Elektronika Polnep 2015


 

Ketua Prodi : Hasan, ST. MT


Kepala Laboratorium : Rianda, SST


Kepala Bengkel : Medi Yuwono Tharam, ST. MT